Rezerwat Kra Jurajska - Położenie

Przestrzenny model miąższości złoża iłów jurajskich w Rezerwacie Kra Jurajska w Gołaszynie na podstawie opracowania R. Kosmulskiej.

Położenie Kry