Muzeum Amonitów - O muzeum

Szczególne podziękowania dla:

  • Muzeum Regionalnego w Łukowie www.muzeum.llu.pl
  • Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
  • Michała Świdra
  • I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
  • Cezarego Soszki

Wirtualne muzeum łukowskich amonitów jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Muzeum Amonitów